Sponsor klubu

Laboratorium Wilgotności, Temperatury i Ciśnienia LAB-ELLAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J.
ul. Herbaciana 9
05-816 Reguły

22 753 61 30
22 753 61 36
22 753 60 32
info@label.pl
WWW.LABEL.PL

KLIMAT POD KONTROLĄ:
Termometry, higrometry, barometry, anemometry, pirometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki przewodowe i bezprzewodowe WiFi i GSM.
Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
Usługi badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679).
Kompleksowe opomiarowanie laboratoriów, pomieszczeń magazynowych i transportu archiwizacja, alarmowanie, powiadamianie SMS.
Sprzedaż i wypożyczanie czujników, serwis, instalacje, szkolenia, świadectwa wzorcowania, walidacja, kwalifikacja systemów.
Walidacja wdrażanych systemów skomputeryzowanych wg GDP, GMP.

LAB-EL termometry higrometry barometry anemometry