CU. Elementarz krótkofalowca. SP DX Contest

SP DX Contest to jedno z najstarszych wydarzeń w krótkofalarskim kalendarzu contestowym. Pierwsza edycja tych zawodów odbyła się w 1933 roku pod nazwą I Międzynarodowe Zawody P.Z.K. Organizacją pierwszej edycji w imieniu Polskiego Związku Krótkofalowców zajmował się  Lwowski Klub Krótkofalowców. Członkowie LKK wykonali swoje zadanie z ogromnym zaangażowaniem,  wykorzystując wszelkie możliwe w tamtym czasie środki. Nagłośnienie tego rodzaju wydarzenia wymagało wielu zabiegów i nie było to tak proste, jak jest to obecnie. Regulamin zawodów był rozesłany do wielu organizacji i radioamatorów. Był także odczytywany w rozgłośniach radiowych. Wykonano wiele pracy, która – jak pokazały wyniki zawodów – przyniosła wymierne rezultaty.

Kopia oryginalnego dyplomu przyznanego dla stacji SP1AR za zdobycie I miejsca wśród stacji polskich w I Międzynarodowych Zawodach PZK z 1933 roku

Na przestrzeni lat zmieniał się światowy ruch krótkofalarski, a regulamin zawodów był wielokrotnie modyfikowany. W okresie powojennym do 1996 roku włącznie zawody odbywały się w jednym roku emisją CW, a w kolejnym emisją SSB. Mnożnikiem były województwa (było ich 49). Od roku 1997 zaczął obowiązywać nowy regulamin i zawody zaczęły rozgrywać się jednocześnie emisjami CW i SSB.

W roku 1999 w Polsce nastąpiły zmiany związane z reformą administracyjną. Ilość polskich województw zmniejszyła się z liczby 49 do 16. W efekcie regulamin musiał być dostosowany do zaistniałych zmian administracyjnych. Dla nowych województw zostały jednocześnie przydzielone nowe skróty, które są nadawane w raportach przez stacje polskie.

W kolejnych latach nastąpiły inne modyfikacje regulaminu. Zostały wprowadzone nowe kategorie uczestnictwa, zlikwidowane niektóre z wcześniej istniejących kategorii, wprowadzono podział na Low Power i High Power, wprowadzono kategorię QRP itd.

Specyfika SP DX Contest

SP DX Contest należy do grupy zawodów typu Single-Country. Stacje spoza Polski nawiązują w zawodach łączności tylko ze stacjami, pracującymi z terenu naszego kraju. Wśród wydarzeń tego typu nasze zawody cieszą się bardzo dużą popularnością. Jest to przede wszystkim zasługa tego, że w zawodach pracuje bardzo dużo polskich stacji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że od wielu lat zawody są terminowo rozliczane. Zawody posiadają także nowoczesną stronę internetową, z dużą ilością informacji i danych statystycznych.

Co jakiś czas w środowisku polskich krótkofalowców ożywa dyskusja na temat regulaminu i pojawiają się pomysły, aby zmienić regulamin i zmienić zawody w wydarzenie typu World-Wide z preferencją punktową za łączności z Polską. Taka koncepcja ma zarówno zadeklarowanych zwolenników, jak i przeciwników. Być może w przyszłości nastąpi zmiana regulaminu. Jednak niezależnie od tego, jaki jest czy będzie regulamin SP DX Contest, z pewnością zawsze będzie warto w naszych zawodach wystartować.

Dlaczego warto wystartować

W publikacjach zachęcających  do udziału w zawodach SP DX Contest często można przeczytać, że jest to święto polskiego krótkofalarstwa i jego wizytówka na świecie.

Być może te stwierdzenia brzmią nieco górnolotnie i tchną nadmiernym patosem, ale rzeczywiście trudno racjonalnie zaprzeczyć, że właśnie tak jest. Tak też należy traktować udział w SP DX Contest. Od 1933 roku te zawody to część historii polskiego krótkofalarstwa. Warto zaznaczyć ten fakt, pojawiając się w zawodach nawet symbolicznie. 

Poza tym nasze zawody to dla polskich stacji okazja do “zaliczenia” wielu podmiotów DXCC, a dla stacji zagranicznych możliwość spełnienia warunków wielu polskich dyplomów.

Uwagi dotyczące regulaminu

Niezależnie od tego, jak precyzyjna jest treść regulaminu zawodów, zawsze pojawiają się różnego rodzaju błędy, które wynikają z braku doświadczenia w pracy w zawodach lub braku biegłości w obsłudze programów contestowych. Poniżej zostały spisane uwagi dotyczące aspektów, na które warto zwrócić uwagę w przypadku SP DX Contest.

Treść regulaminu zawodów oraz wiele dodatkowych informacji można znaleźć na internetowej stronie SP DX Contest pod adresem:
https://spdxcontest.pzk.org.pl/.

Kategorie SOSB

 SOSB oznacza Single Operator Single Band. Kategorie z tej grupy to  kategorie jednopasmowe, tylko dla stacji z jednym operatorem. Regulamin wymienia dwie grupy tych kategorii: SOSB PHONE oraz SOSB CW. Oznacza to, że startując w SP DX Contest na jednym paśmie musimy zdecydować się na klasyfikację tylko CW lub tylko SSB. Nie istnieje klasyfikacja jednopasmowa MIXED.

Ponadto w klasyfikacjach jednopasmowych nie ma podziału ze względu na moc nadajnika, a zatem np. w kategorii SOSB 80m CW stacje, które pracowały mocą 100W zostaną sklasyfikowane razem ze stacjami, które używały większej lub mniejszej mocy.

Łączności poza zgłaszaną kategorią

Niejednokrotnie zdarza się, że w zawodach nawiązujemy łączności poza kategorią, w której zamierzamy się sklasyfikować. Na przykład:

  • Zgłaszamy wynik do SOSB 80m CW, ale nawiązaliśmy także kilka  łączności na SSB albo nawet na innych pasmach;
  • Zgłaszamy wynik do kategorii SOTB, ale nawiązaliśmy łączności także poza pasmami, które zgłaszamy do klasyfikacji.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak przygotować w takiej sytuacji dziennik: czy powinien zawierać wszystkie łączności czy tylko te, które dotyczą klasyfikowanej kategorii. Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna: dziennik powinien zawierać wszystkie łączności przeprowadzone w zawodach i prawidłowo określoną kategorię uczestnictwa. Dzięki temu łączności “spoza” zgłoszonej kategorii zostaną wykorzystane tylko do kontroli i nie będą uwzględniane w wyniku.

SOTB MIXED

Jest to kategoria tylko MIXED, bez podziału na emisje czy na poziom mocy nadajnika. Stacje startujące w tej kategorii wybierają do klasyfikacji dowolne trzy pasma. Wszystkie stacje, które zgłaszają swoje wyniki do SOTB MIXED klasyfikowane są razem, niezależnie od tego, które trzy pasma wybiorą. W tej kategorii stacje z krajów sąsiadujących z Polską zapewne wybiorą trzy najniższe pasma, natomiast stacje z innych kontynentów, będą wybierać raczej pasma wyższe – jest to dodatkowo uzależnione od warunków propagacyjnych i potencjału antenowego stacji.

Należy pamiętać, aby w dzienniku zawodów podać (określić) pasma, których dotyczy start trzypasmowy. W polu CATEGORY pliku Cabrillo należy podać np. SOTB MIXED 80M 40M 20M.

SOAB MIXED QRP

Jest to kategoria przeznaczona dla miłośników pracy małą mocą. Wyjściowa moc nadajnika nie może przekraczać 5W zarówno na CW jak i na SSB. Jest to kategoria tylko wielopasmowa i tylko MIXED. Zatem aby osiągnąć znaczący wynik w tej kategorii niezbędna jest praca na wielu pasmach, emisjami CW i SSB.

Pozostałe kategorie SOAB

Poza wcześniej opisaną kategorią SOAB MIXED QRP, zawody SP DX Contest wymieniają kategorie SOAB MIXED LP, SOAB MIXED HP, SOAB CW LP, SOAB CW HP, SOAB PHONE LP oraz SOAB PHONE HP.

Są to kategorie wielopasmowe z podziałem ze względu na moc nadajnika: LP = Low Power (maximum 100W mocy wyjściowej) oraz HP = High Power (więcej niż 100W mocy wyjściowej).

Dość często popełnianym w przesyłanych dziennikach błędem jest podawanie kategorii np. tylko jako: SOAB CW albo SOAB MIXED itd. W podanych w ten sposób symbolach kategorii nie jest wskazane, czy to jest Low Power czy High Power. Przy braku takiej informacji dziennik zostanie zaliczony do grupy High Power.

Czasem przy tego rodzaju sytuacjach zdarza się, że uczestnik zawodów zgłasza pretensje do Komisji, informując, że przecież umieścił krótki opis sprzętu (w tym używaną moc) w komentarzu do dziennika. Należy bezwzględnie pamiętać, że pole komentarza w żadnym wypadku nie jest miejscem przeznaczonym do umieszczania informacji o kategorii uczestnictwa. Jedynym właściwym miejscem na te informację jest nazwa kategorii zawodów.

MOAB MIXED

Jest to kategoria przeznaczona dla stacji z wieloma operatorami. Stacje te są klasyfikowane tylko jako MIXED i wielopasmowo. Przy pracy w tej kategorii dozwolone jest używanie tylko jednego nadajnika: tj. transmitowanie tylko jednego sygnału w danym czasie.

Dość często spotykaną sytuacją jest to, że podczas zawodów ze stacji klubowej pracuje tylko jeden operator, który w czasie zawodów posługuje się znakiem stacji klubowej. Zazwyczaj taki dziennik operatorzy zgłaszają do kategorii MOAB MIXED. Nie jest to błędem, ale log taki może być równie dobrze i zgodnie z duchem regulaminu zgłoszony do odpowiedniej kategorii dla stacji z jednym operatorem (w dzienniku warto podać znak operatora). Inaczej mówiąc: to sposób pracy w zawodach a nie rodzaj znaku (klubowy lub indywidualny) decyduje o kategorii uczestnictwa. Natomiast oczywiście ostateczna decyzja o wyborze kategorii zależy od operatora stacji.

Wysyłanie dziennika

SP DX Contest zmieniał się na przestrzeni lat, podobnie jak inne międzynarodowe zawody. Nie chodzi tylko o modyfikacje regulaminu, ale także zmiany sposobu wysyłania dzienników za zawody. 

W przypadku naszych zawodów historią są dzienniki papierowe. Do lamusa stopniowo przechodzi także przesyłanie dzienników pocztą elektroniczną. W dziennikach załączanych do wiadomości email pojawia się dość dużo błędów technicznych, dotyczących sposobu przygotowania. Najlepszym sposobem na przesłanie dziennika jest  skorzystanie z formularza udostępnianego na stronie internetowej zawodów.

Formularz “wymusi” na nas podanie prawidłowej kategorii. Podczas wgrywania pliku dziennika dedykowany mechanizm sprawdzi jego poprawność, a w przypadku błędów wyświetlone zostaną odpowiednie komunikaty.  To zaoszczędza wielu nieporozumień i daje pewność, że nasz dziennik zostanie sklasyfikowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Po poprawnym przesłaniu dziennika nasz znak automatycznie pojawia się na liście otrzymanych logów.

Pierwszy weekend kwietnia

SP DX Contest odbywa się zawsze w pierwszy pełny weekend kwietnia. Co kilka lat termin pokrywa się z okresem Świąt Wielkanocnych. W naszych zawodach zawsze warto wystartować. Warto być częścią tej krótkofalarskiej historii.

Poniżej (jako plik PDF) prezentujemy przedruk wyników Międzynarodowych Zawodów P.Z.K. z 1933 roku (zachowaniem oryginalnej pisowni i układu tekstu).


Wyniki Międzynarodowych Zawodów P.Z.K. z 1933 roku (plik PDF). Przedruk oryginalnego tekstu z „Krótkofalowca Polskiego” z numerów 6/7 i 8 z 1934 roku. Materiały archiwalne udostępnił Tomek SP5CCC. Przedruk przygotował Tomek SP5UAF.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *