Tag: RemoteHams

Zdalna obsługa HF5L

Stacja HF5L została dostosowana do zdalnego dostępu przez łącze internetowe. HF5L Remote umożliwia prowadzenie łączności standardowych niemal na wszystkich pasmach amatorskich. HF5L Remote jest aktualnie stacją typu „low-power” 100 W. Jest wyposażona w transceiver typu Yaesu FT-897 z zewnętrzną skrzynka antenową AT-897, komputer bez-wentylatorowy, w interfejs CAT typ U5 LINK, a także w sterownik z […]