CU. Elementarz krótkofalowca. Simplex i Duplex

Ten rozdział jest bardzo krótki, ale zawiera wyjaśnienie definicji bardzo ważnych w radiowej terminologii. A to dlatego, że dotyczą nie tylko krótkofalarstwa, ale generalnie metod nawiązywania łączności. Terminy, o których mowa, są wykorzystywane także w łączności profesjonalnej czy komercyjnej.

Simplex

Simplex to taki rodzaj pracy, w którym korespondenci nawiązują ze sobą łączność bezpośrednio, na jednej częstotliwości. Do nawiązania QSO nie jest wykorzystywany żaden przemiennik czy inne tego rodzaju urządzenie. Łączności simplex stanowią zdecydowaną większość łączności, jakie znamy np. z fal krótkich.

Kiedy słyszymy np. w paśmie 80 metrów korespondenta podającego wywołanie ogólne, wołamy taką stację i z sukcesem nawiązujemy tradycyjną łączność – z pewnością będzie to właśnie łączność typu simplex.

W literaturze (np. w terminologii, określającej bandplany czy ustawienia ręcznych urządzeń) możemy się spotkać z terminem typu: kanały/częstotliwości simpleksowe.

Duplex

Duplex to taki rodzaj pracy, kiedy stacja nadaje na jednej częstotliwości a odbiera na innej. Inaczej mówiąc, dla danej stacji częstotliwość nadawania i odbioru różnią się.

W literaturze (np. w terminologii, określającej bandplany czy ustawienia ręcznych urządzeń) możemy się spotkać z terminem typu: kanały/częstotliwości dupleksowe.

Ten rodzaj pracy możemy podzielić na dwa kolejne.

Full duplex

W tym trybie nadawanie i odbiór odbywa się jednocześnie, w tym samym czasie.

W trybie full duplex pracują np. przemienniki amatorskie (przemiennik odbiera sygnał stacji i jednocześnie ten sygnał retransmituje). Nie przypadkiem ta część przemiennika, która umożliwia taką pracę nosi nazwę duplexer (lub spolszczone: duplekser).

Half duplex

Jest to praca w trybie duplex, ale wymagająca przełączania się pomiędzy nadawaniem i odbiorem.

Taki rodzaj pracy stosują stacje DX, kiedy pracują z tzw. splitem (więcej na ten temat w rozdziale: CU. Elementarz krótkofalowca. DX, DXowanie, DXpedycje…).

Warto zapamiętać te terminy i ich znaczenie. To są swego rodzaju krótkofalarskie podstawy. Znajomość tych definicji z pewnością ułatwi poruszanie się po różnych radioamatorskich (i nie tylko) publikacjach.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *