Aktywacja rezerwatu SPFF-2345 – 15.07.2022

Program Flora Fauna (World Wide Flora and Fauna) to bardzo ciekawy i popularny program dyplomowy, którego celem jest promowanie przyrodniczych obszarów chronionych. Do dyplomów zaliczane są łączności ze stacjami pracującymi z takich właśnie terenów (w Polsce są to np. obszary parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszary objęte programem Natura 2000 itd.). Każdy obszar chroniony ma przydzielony unikalny identyfikator. Numery identyfikacyjne polskich obszarów chronionych rozpoczynają się od SPFF, a następnie po znaku myślnika znajduje się jego unikalny numer.

Podczas pracy z chronionego obszaru przyrody sprzęt łączności musi znajdować się w jego administracyjnych granicach. Nadaje się w warunkach polowych (z zasilania akumulatorowego, często ze stacją zainstalowaną w samochodzie).

WWFF cieszy się dużym powodzeniem, także w Polsce, gdzie  organizuje się bardzo dużo wypraw na obszary chronione. Więcej informacji można znaleźć na stronach Programu Dyplomowego SP – Flora Fauna.

Stanowisko pod dębem
Adam SP5UFK nadaje
Lokalizacja w czasie i przestrzeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 15.07.2022 Adam SP5UFK wspólnie z Mirkiem SP5GNI dokonali aktywacji spod znaku HF5L/p nowego obszaru chronionego SPFF-2345 – Rezerwat Przyrody Ponty Dęby, gmina RA08 (Pionki). Byli na miejscu ok. godz. 16:30 i pracowali emisjami SSB i CW w pasmach głównie 80m i 40m, używając FT-991 i antene End-Fed. Udało się spełnić wymagane warunki oraz zrobić 225 łączności (min. 200 QSO), a więc aktywacja nowego obszaru została zaliczona.

Mirek SP5GNI

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *