Pomiar charakterystyki promieniowania anteny Yagi za pomocą NanoVNA

W Hackaday zamieszczono ciekawy post Jephthai, który użył NanoVNA do pomiaru dookólnej charakterystyki promieniowania testowej anteny Yagi. Antenę zaprojektował za pomocą pakietu oprogramowania MMANA, a następnie wykonał prosty model anteny i pomierzył jej SWR.

Jednak SWR jest jedynie częściową informacją i nie mówi nic o kierunkowości anteny. Dopiero pomiar charakterystyki promieniowania daje pełną informację o antenie. W przypadku anten Yagi spodziewamy się, że najlepszy odbiór będzie pochodził z przodu, przy znacznie mniejszym sygnale z boków i z tyłu.

Aby sprawdzić swój projekt Jephthai podłączył antenę Yagi do portu TX NanoVNA za pomocą długiego kabla koncentrycznego i dołączył pomiarową dookólną antenę GP do portu RX NanoVNA. NanoVNA i Yagi były oddalone o około 6 metrów tak, aby zapewnić pomiar charakterystyki promieniowania w strefie odległej, a następnie obracając antenę zarejestrował pomiar S21 na wejsciu RX NanoVNA.

Dane naniesione na wykres pokazały rzeczywistą charakterystykę promieniowania testowej anteny Yagi. Zgodnie z oczekiwaniami zysk był najwyższy z przodu, a mniejszy po bokach i z tyłu. Jephthai potwierdził, że charakterystyka promieniowania w większości była zgodna z tym, co przewidziało oprogramowanie MMANA do modelowania anten.

Model anteny Yagi  Testowana antena Yagi na statywie NanoVNA mierzy charakterystykę anteny Yagi  Pomiary charakterystyki anteny Yagi w terenie   Zmierzona charakterystyka anteny Yagi

Liczba komentarzy: 1

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *