Zdalna obsługa HF5L

Stacja HF5L została dostosowana do zdalnego dostępu przez łącze internetowe. HF5L Remote jest w początkowym okresie przeznaczona do prowadzenia łączności standardowych w paśmie 3,5 i 7 MHz.

HF5L Remote jest aktualnie stacją typu „low-power” 100 W. Jest wyposażona w transceiver typu Yaesu FT-897 z zewnętrzną skrzynka antenową AT-897, a także w interfejs CAT typ U5 LINK oraz sterownik z Arduino do załączania skrzynki antenowej. Antena stacji typu W-735 ma stosunkowo małą efektywność i jest wąskopasmowa.  Stacja ma ustawiony 2-minutowy limit czasu pracy nadajnika. Przewidujemy rozbudowę sytemu do pracy na wyższych pasmach (przełącznik antenowy, rotor).

Aktualnie użytkownikami instalacji mogą być osoby z kręgu członków i sympatyków klubu HF5L, które wcześniej zapoznały się z Instrukcją i Regulaminem pracy Remote HF5L oraz uzyskały akceptację zarządu HF5L.

Skrócona instrukcja obsługi stacji zdalnego dostępu HF5L Remote, lokalizacja Reguły (KO02ke)

Początkowa instalacja
1. Utworzyć nowego użytkownika na stronie RemoteHams.com . Jako login podać swój znak.
2. Ściągnąć ze strony http://download.remotehams.com/ program RCForb (Client). Najlepiej wybrać wersję 0.8.6944.
3. Zainstalować RCForb Client.
4. Zgłosić akces do pracy zdalnej administratorowi HF5L Remote.
5. Po uzyskaniu zgody i wprowadzeniu do systemu, przed rozpoczęciem działalności należy zapoznać się i bezwzględnie stosować się do „Regulaminu pracy Remote HF5L”.
6. Uruchomić RCForb (Client) po raz pierwszy – podać nazwę użytkownika i hasło.
7. Skonfigurować dźwięk i przetestować. Ustawienia poziomów domyślnych wykonuje się poprzez Options-Audio Device Settings.
8. W zakładce Lobby odszukać HF5L (można użyć okna „Search:”).
9. Kliknąć 2 razy w linii „HF5L Radio Club FT-897”
10. Pojawi się panel radia z oknem powitalnym. Utworzyć po raz pierwszy użytkownika ze swoim znakiem – podać nazwę użytkownika i hasło.
11. Nie dotykać żadnego przycisku/suwaka przed upewnieniem się, że w oknie Users (prawy dolny róg) nie figuruje inny zalogowany użytkownik.
12. Jeśli masz nadane uprawnienia do obsługi możesz przystąpić do prób.
13. W opcjach Windows (prawy górny róg) powinno być wybrane co najmniej: Audio visible, CW Keying, Number Pad, Switch Control.
14. Dla aplikacji RCForb Client na telefon należy podać kwadrat stacji ko02ke, swój znak i hasło. Dostęp do przycisku TUNE jest poprzez Menu – Switch.

Opis konsoli RCForb dla SSB

• Wyświetlacz – jako S-Meter przy odbiorze; wskaźnik TX przy nadawaniu (nie jest proporcjonalny do siły sygnałów!)
• Gałka VFO A duża
• Gałka VFO B mała
• SIGNAL – podświetlony zawsze
• HIGH SWR – gdy świeci na czerwono wskazuje na brak dopasowania do anteny. Może zapalać się podczas strojenia przez skrzynkę antenową.
• Mode (tryb, emisja)
• Clarifier Shift (RIT)
• CW Method (Farnsworth oznacza zwiększenie odstępów między znakami)
• CW – w trybie CW po wpisaniu znaku jest on emitowany – nie używać
• Clarifier Offset (odstrojenie RIT)
• CW Speed (według umiejętności)
• TX – nadawanie!
• A/B – wymiana częstotliwości VFO A i VFO B
• Test – włączanie wewnętrznego komunikatora zintegrowanego z systemem. Jeśli przycisk jest podświetlony, to wciśnięcie TX umożliwia „nadawanie” bez transmisji głosu do TX-a.
• Zakładka po prawej stronie (aby była widoczna kliknij Windows – Switch Control). Nazwa: Switch (ADR SP5IOU). „TUNE” – wciśnięcie powoduje rozpoczęcie procedury strojenia przez zewnętrzną skrzynkę antenową typu AT-897. Po 5 sekundach cyfry na wyświetlaczu zmienią kolor na czerwony. W czasie strojenia „HIGH SWR” może być podświetlony chwilowo na czerwono. Po ok. 10 sekundach proces strojenia powinien się zakończyć i nadajnik jest gotowy do pracy na danej częstotliwości. Przycisków !1 – !7 nie używać!

Praca SSB

1. Przed rozpoczęciem nadawania i upewnieniem się, że częstotliwość jest wolna należy wykonać strojenie za pomocą skrzynki antenowej wg. opisu powyżej.
2. W lewym dolny rogu konsoli na czarnym tle wyświetlany jest status „Control OP”. Jeśli jest Control OP: Remote Open możesz przejąć kontrolę, jeśli Control OP: znak stacji to możesz zadać pytanie otwartym tekstem w oknie Chat Room lub wysłać polecenie „Ask”.
3. Należy odczekać jakiś czas, czy ktoś nie zareaguje.
4. W czasie nadawania kontroluj poziom audio mikrofonu na pasku oscyloskopowym – nie powinien być czerwony (przesterowanie).
5. W czasie nadawania kontroluj wskaźnik „HIGH SWR” – nie może być czerwony!
6. Przypadki nietypowego zachowania się radia i konta użytkownika należy zgłaszać do administratorów sytemu.

Opis ustawień i zasady pracy dla CW

1. Po zalogowaniu się, po przejściu na częstotliwość CW, dostrojeniu do anteny zgodnie z opisem wyżej należy kliknąć na zakładkę CW w lewym dolnym rogu. Zostaną wyświetlone opcje CW.

2. Należy wpisać znak spod którego chcesz wołać w polu „Your Callsign” (zwykle HF5L).
3. W polu „DX Callsign” wpisz stację, którą będziesz wołał.
4. Pozostałe pola wypełniamy według potrzeb.

5. Lepiej jest zaznaczyć „Send on Keypress”, wtedy po naciśnięciu klawisza ze znakiem zostanie od razu wysłany.
6. Przycisk „Edit Macros” – tutaj ograniczeniem jest inwencja (Save na zakończenie).

Komunikator

System ma zintegrowany komunikator (Chat Room), na którym możliwa jest pisemna podstawowa wymiana informacji. W przypadku wątpliwości zawsze możemy na czacie zapytać „co się dzieje?”. Na czacie możemy komunikować się również na tzw. „priva”. Ta opcja pojawia się po kliknięciu prawym klawiszem myszki na znaku zalogowanego użytkownika.
System umożliwia także komunikacją głosową miedzy zalogowanymi użytkownikami. Po wciśnięciu przycisku Test (musi pozostać podświetlony) wciśnięcie TX powoduje transmisję głosu, lecz nie jest włączane nadawania transceivera. Jest to także doskonałe narzędzie do testowania jakości audio, poziomu wysterowania itp.

One Comment

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

× 3 = 30